Συντονιστικός Φορέας

Εταίροι

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΟΥΜΠΙΛΗ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Τηλ: +30 25940 22691
Email: c.gubiliinale.gr
Google scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=CEIPss0AAAAJ&hl=en

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Τηλ: +30 25940 22691
Email: vpapathanasiouinale.gr
Google scholar:
https://scholar.google.gr/citations?hl=en&user=dwxRbNIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τηλ: +30 22510 36821
Email: stelioskatsanevakis.com
Google scholar:
https://scholar.google.gr/citations?user=PWAQG60AAAAJ&hl=el

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΖΑΡΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τηλ: +30 2310 998975
email: amazarisbio.auth.gr
Google scholar:
https://scholar.google.gr/citations?user=YFTVVGgAAAAJ&hl=el

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τηλ: +30 25940 22691
email: nikkamiinale.gr
Google scholar:
https://scholar.google.gr/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=kamidis+nikolaos&btnG=

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τηλ: +30 22510 36828
email: jbatzakasmarine.aegean.gr
Google scholar:
https://scholar.google.gr/citations?user=SvJkUUgAAAAJ&hl=el

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΕΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τηλ: +30 25940 29035
email: kreyinale.gr
Google scholar:
https://scholar.google.gr/citations?user=Q7TXQ0gAAAAJ&hl=el

ΣΩΤΗΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τηλ: +30 25940 29039
email: sorfanidinale.gr
Google Scholar :
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=a7z-h_cAAAAJ&view_op=list_works

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τηλ: +30 2310 998325
email: mmustakabio.auth.gr
Google Scholar :
https://scholar.google.com/citations?user=yHu1BUgAAAAJ&hl=en&oi=ao

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τηλ: +30 25940 22691
email: giota_xanhotmail.com

ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τηλ: +30 6978555605
email: orestis0202yahoo.gr

ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τηλ: +30 22510 36855
email: mragkousismarine.aegean.gr

ΜΑΡΙΑ ΖΩΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τηλ: +30 22510 36855
email: m.maryzotougmail.com

ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τηλ: +30 25940 22691
email: abezasinale.gr